Όραμα

Το όραμά μας είναι η διατήρηση και ισχυροποίηση της ηγετικής θέσης της Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ στον κλάδο της μελέτης κατασκευής καταστημάτων, χώρων και εξοπλισμού μαζικής εστίασης και της τεχνικής υποστήριξής του, και παράλληλα η ταύτιση του ονόματός της με προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.

Προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά μας και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότερη υλοποίησή του, ορίζουμε ως προτεραιότητά μας την υιοθέτηση των ακόλουθων αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζουμε την επιχειρηματική μας δράση:

  • Παρακολούθηση των αναγκών των πελατών μας και των εξελίξεων της τεχνολογίας στους τομείς που άπτονται των προϊόντων που παρέχει η εταιρεία.
  • Έμφαση στην αρχιτεκτονική και διακοσμητική μελέτη του χώρου, ώστε το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη.
  • Ανανέωση της παραγωγικής υποδομής, με στόχο την διαρκή βελτίωση και πρωτοπορία στις μεθόδους εργασίας μας.
  • Διάθεση και χρήση υλικών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.
  • Αδιάλειπτη τήρηση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και με πρότυπες προδιαγραφές.
  • Τήρηση και διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Η υιοθέτηση των παραπάνω αρχών διευκολύνεται και κατακτάται από:

Α. την ικανοποίηση του πελάτη μέσω της τήρησης της τελικής συμφωνίας συνεργασίας , και της παροχής εναλλακτικών λύσεων σε έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια του έργου,

Β. την άμεση ανταπόκριση στα πάσης φύσεως αιτήματα των πελατών μέσα από διερεύνηση και θεραπεία των αιτίων που τα προκαλούν,

Γ. τον έλεγχο και τη διασφάλιση των ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων,

Δ. τη διερεύνηση των απορριφθέντων προσφορών μας για συνεργασία,

Ε. την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού στην εταιρική ατζέντα και στοχοθεσία.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ανδρέας Λυκούρας

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ. 215 000 1000

Σας περιμένουμε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις μας για να σας παρουσιάσουμε όλες τις καινούριες τάσεις και ιδέες για το κατάστημά σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο